Inwerkingtreding nieuwe Omgevingswet

Op 14 maart 2023 heeft de Eerste Kamer de Omgevingswet aangenomen. Dit betekent dat de Omgevingswet in werking zal treden per 1 januari 2024.

De inhoud van de wet was al eerder door de Eerste Kamer aangenomen. Door vragen over de technische uitvoerbaarheid van de wet, is de invoering in de achterliggende jaren enkele keren uitgesteld. De wet is voornamelijk bedoeld om 26 wetten te bundelen tot één wet. Dit zou ertoe moeten leiden dat de aanvraag en behandeling van vergunningsvergunningen eenvoudiger worden.

Omdat de Omgevingswet in de plaats komt van andere wetten, heeft  de Omgevingswet vanaf de ingangsdatum rechtstreeks gevolgen voor bestemmingsplannen, beheerverordeningen en nieuwe aanvragen van omgevingsvergunningen.