Inkomensafhankelijke huurverhoging in 2015 voor het laatst

Dit jaar is het voor de laatste keer mogelijk de huur extra te verhogen bij huurders met een hoger inkomen. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de inkomensafhankelijke huurverhoging slechts twee jaar (2013 en 2014) zou gelden. Vanaf 2015 zou daarvoor in de plaats de zogenaamde huursombenadering komen. De huursombenadering komt er aan, maar is uitgesteld tot volgend jaar. We tasten nog in het duister over de inhoud daarvan. Het uitgangspunt is wel bekend: de minister stelt elk jaar een maximaal huurverhogingspercentage vast, maar verhuurders krijgen de mogelijkheid om binnen hun bezit voor sommige woningen een grotere huurverhoging toe te passen dan voor andere woningen. Voorwaarde is dat de huurverhoging gemiddeld voor het gehele bezit uitkomt op het maximale huurverhogingspercentage dat de minister heeft vastgesteld. Dat betekent dat grotere verhuurders meer speelruimte krijgen dan kleinere verhuurders. Die speelruimte zouden zij kunnen benutten om erg lage huurprijzen, bijvoorbeeld van huurders die hun woning al erg lang bewonen, op een beter niveau te krijgen.

Dit jaar is het dus nog behelpen met de inkomensafhankelijke huurverhoging. Behelpen, omdat verhuurders afhankelijk zijn van gegevens van de belastingdienst over de inkomens van hun huurders. Daar ging de afgelopen jaren veel mis, omdat de belastingdienst gegevens niet altijd tot zijn beschikking had of onjuiste gegevens produceerde. Het is afwachten of dat dit jaar beter is.

Verhuurders hadden bovendien maar een korte periode (van 2 februari tot 1 maart 2015) om zich bij de belastingdienst aan te melden. Wie zich niet voor 1 maart had aangemeld is te laat om dit jaar nog een extra huurverhoging op grond van het hogere inkomen van de huurder aan te kunnen zeggen.

De percentages die voor dit jaar gelden zijn de volgende:

  • Basishuurverhoging voor alle woningen: 2,5%.
  • Huurverhoging voor inkomens tussen € 34.229 en € 43.786: 3%.
  • Huurverhoging voor inkomens boven € 43.786: 5%.