De huren voor woonruimte gaan omhoog per 1 juli

Per 1 juli aanstaande vindt de jaarlijkse huurverhogingsronde weer plaats. De aanzeggingen zijn (als het goed is) voor 1 mei verstuurd, zodat er tijdig is aangezegd. Omdat het de laatste jaren telkens niet eenvoudig was om te weten welke verhogingen er mochten worden aangezegd, zullen wij hieronder nog eens de verschillende mogelijkheden uiteenzetten.

De maximale toegestane huurverhoging bedraagt per 1 juli 2015:

  • 2,5% voor huishoudens met een inkomen onder of gelijk aan 34.229 euro
  • 3% voor huishoudens met een inkomen boven 34.229 euro maar onder of gelijk aan 43.786 euro
  • 5% voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 euro

Om te weten te komen of uw huurder in aanmerking komt voor een extra (inkomensafhankelijke) verhoging, konden de inkomensgegevens van het betreffende adres (het huishouden) worden opgevraagd via een speciaal daarvoor geopend portal bij de Belastingdienst. Dat is nu niet meer mogelijk, het portaal is gesloten.

Verhuurders die geen gebruik maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging mogen alleen de basishuurverhoging van maximaal 2,5% toepassen.

Voor onzelfstandige woningen (kamers), woonwagens en woonwagenstandplaatsen is maximaal 2,5% huurverhoging toegestaan.

De tabellen met maximale huurprijsgrenzen stijgen per 1 juli aanstaande ook met 2,5%. Dat betekent dat er per 1 juli minder punten nodig zijn om geliberaliseerd te kunnen verhuren. De liberalisatiegrens blijft namelijk gelijk: € 710,68 per 1 januari 2015. Per 1 januari waren er 142 punten nodig en per 1 juli één minder, namelijk 141. Dat puntenaantal leidt tot een (aanvangs)huurprijs van € 715,19 en dat ligt boven de liberalisatiegrens.

Per 1 oktober 2015 staan er verschillende wijzigingen in het Woningwaarderingssysteem (het WWS) op stapel. Hier schreven we in een vorige nieuwsbrief al over (zie hier). Dat zal dan ook kunnen leiden tot een gewijzigd puntenaantal van een woning. En dan kan het zo zijn dat een woning die per bijvoorbeeld 1 mei 2015 geliberaliseerd zou kunnen worden verhuurd, per 1 oktober daar niet meer voor in aanmerking komt.

Voor verhuurders is het dus van belang om te beschikken over een actuele en goede puntentelling. En laat u goed informeren voordat u gaat verhuren. Soms kan het verstandiger zijn de huurovereenkomst (iets) later in te laten gaan, zodat u kunt profiteren van bijvoorbeeld een stijgende puntsprijs. Door oplettend te zijn, kunt u dus voor een scherpe prijs verhuren.