Huurprijsbeleid 2023

Op 13 februari 2023 publiceerde minister De Jonge de jaarlijkse circulaire huurprijsbeleid. Daarin kondigt de minister de aanpassingen aan die van toepassing zijn bij gereguleerde huur. De circulaire is ook voor de vrije sector van belang, omdat daarin wordt vastgelegd bij hoeveel punten per 1 juli 2023 de vrije sector begint. Door de hoge inflatie in 2022 is er dit jaar een nooit eerder vertoond groot verschil tussen de situatie per 1 januari (2023) en die per 1 juli (2023).

In de circulaire worden onder andere de volgende zaken beschreven (waarvan sommige al eerder duidelijk waren):

  • de toegestane huurverhoging in de vrije sector per 1 januari 2023: 4,1%.
  • de maximale gemiddelde huurverhoging per woningcorporatie voor 2023 (huursomstijging): 2,6%.
  • de maximaal toegestane huurverhoging voor alle sociale huurwoningen (inclusief kamers en woonwagens) per 1 juli 2023: 3,1%.
  • de maximaal toegestane huurverhoging voor zeer lage huren (onder € 300) per 1 juli 2023: € 25 per maand.
  • de mogelijkheid van een huurverlaging naar € 575,03 voor huurders van een woning of woonwagen van een woningcorporatie met een laag inkomen.
  • de nieuwe inkomensgrenzen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging.
  • De aanpassing van de parameters voor de berekening van WWS-punten voor de WOZ-waarde.
  • De verhoging (op basis van de inflatie in 2022) van de maximale huurprijzen: 10%.

 

Op 1 januari 2023 is de liberalisatiegrens verhoogd van € 763,47 naar € 808,06 huur per maand. Woningen hadden tot die datum genoeg aan 141 punten voor de verhuur in de vrije sector, maar sinds die datum zijn daarvoor 149 punten nodig. Echter door de aanzienlijke verhoging van de maximale huurprijzen per 1 juli 2023 (gebaseerd op de flinke inflatie in 2022) zijn er per 1 juli 2023 nog maar 136 punten nodig voor de verhuur in de vrije sector. Dit merkwaardige jojo-effect bestaat al sinds 2011, maar het verschil tussen het benodigde aantal punten per 1 januari en per 1 juli was nog nooit zo groot. De afgelopen jaren fluctueerde dat tussen 142 en 145 punten, maar dit jaar is er dus een verschil van maar liefst 13 punten.

Dit merkwaardige en niet te rechtvaardigen jojo-effect wordt in de middenhuurplannen van minister De Jonge beëindigd.