Een dag uit het leven van Marjolein Scheeper

Een werkdag begint voor mij meestal niet op het moment dat ik op kantoor aankom. Vreemd genoeg komen de beste ideeën op andere momenten, zoals ’s ochtends onder de douche of op de fiets naar kantoor toe. Vrijdag 20 november 2015 was ook zo’n dag.

Spannende week

Vorige week was voor mij een spannende week. Naast het gewone werk stonden er die week namelijk twee bijzondere evenementen gepland: een seminar en een tentamen.

Op dinsdag 24 november 2015 heeft Hielkema & co een seminar georganiseerd voor cliënten. Tijdens dat seminar zijn drie verschillende actuele onderwerpen besproken en het was aan mij om één van die onderwerpen te presenteren: het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Het begin van de week heb ik veel tijd besteed aan het voorbereiden van de PowerPoint presentatie voor het seminar en heb ik overleg gehad met mijn kantoorgenoten over de inhoud en de wijze van presentatie. Ik was wat gespannen voor deze presentatie, maar het is heel goed gegaan. Het seminar was een succes. Er waren veel deelnemers die actief mee deden en veel vragen stelden en die na het seminar gezellig bleven borrelen.

Op donderdag 26 november 2015 had ik mijn eerste tentamen voor de Beroepsopleiding Advocatuur over Burgerlijk Procesrecht. Sinds september van dit jaar ben ik met de opleiding begonnen. Naast een behoorlijke hoeveelheid huiswerk die elke keer gemaakt moet worden en meerdere opleidingsdagen die we moeten volgen, moeten er dus ook nog tentamens gemaakt en gehaald worden. Ik had het tentamen de weken ervoor al goed voorbereid en de woensdag heb ik vrij genomen om te besteden aan het oefenen van oude tentamens. Het was een lang en lastig tentamen, maar ik heb er vertrouwen in dat ik het heb gehaald. Maar de echte uitslag krijg ik pas over tien weken.

‘Gewone werk’

Naast deze twee evenementen ging het ‘gewone werk’ natuurlijk door. In een aantal zaken moesten er op vrijdag brieven verstuurd worden. In één van die zaken sta ik de verhuurder bij die een conflict heeft met zijn voormalig huurders over de terugbetaling van een waarborgsom. Voor deze verhuurder heb ik een brief opgesteld waarin wordt toegelicht waarom deze huurders geen recht op terugbetaling hebben, met als doel dat de huurders eieren voor hun geld kiezen en geen procedure zullen gaan starten. In een andere zaak heb ik een sommatiebrief opgesteld voor een cliënt die opdracht had gegeven voor het bezorgen en monteren van een schutting, maar die na betaling uiteindelijk niet geleverd heeft gekregen. In overleg met de cliënt is de brief nog wat aangepast en vervolgens verstuurd.

Naast het schrijven van brieven zijn er lopende procedures waarin om de zoveel tijd werk verricht moet worden. Begin december staat er een aantal zittingen gepland die voorbereid moeten worden. Voor een procedure bij het gerechtshof in Amsterdam heb ik deze week gewerkt aan een pleidooi. Dat vind ik erg leuk om te doen. Door mijn werk als griffier bij de rechtbank Amsterdam weet ik hoe het is om aan de andere kan te staan en hoe belangrijk het is om het betoog zo boeiend en helder mogelijk voor de rechter neer te zetten. Die ervaring probeer ik in de pleitnota te stoppen. Naast het pleidooi heb ik gewerkt aan een verzoekschrift voor een voorlopig deskundigenbericht in een andere zaak. Dat stuk is nu afgerond en ingediend.

En voor de rest heb ik mijn kantoorgenoot nog geholpen met het opstellen van aantekeningen voor een kort geding zitting die hij deze week zal hebben en heb ik een advies geschreven in opdracht van een andere kantoorgenoot over de haalbaarheid van eventuele procedure in een onderhuurzaak.

Eind van de dag

Om half 6 is onze werkdag officieel afgelopen, maar vaker zit ik nog wel langer op kantoor om wat dingen af te ronden. Op de fiets naar huis kan ik met mijn koptelefoon op de werkdag van mij afzetten.