Bijdrage van Huib Hielkema in het eindejaarsoverzicht van Vastgoed Journaal

Het Vastgoed Journaal maakt na afloop van elk jaar de balans op met een eindejaarsoverzicht. Ditmaal werden daarbij aan Huib Hielkema een aantal vragen voorgelegd:

 VJ: Wat is je op zakelijk gebied het meest bijgebleven uit 2019?
Hielkema vertelt: “Wat mij het meeste is bijgebleven de politieke ‘soap’ rond de noodknop. Ik noem het soap, omdat de signalen uit Den Haag steeds wisselden, maar ook omdat in de pers niet altijd even deskundig over dit onderwerp werd gerapporteerd. Daardoor werden mensen op het verkeerde been gezet. Ik noem het ook een soap, omdat de wetgever de markt veel te lang in onzekerheid laat over een uiterst belangrijk onderwerp: de al dan niet wettelijke regulering van de huurprijzen op de vrije markt. De noodknop lijkt dan nu te zijn afgeschoten, maar zou een slagveld hebben veroorzaakt onder woningbeleggers, met name kleine beleggers die recent tegen hoge prijzen hebben ingekocht. Ik noem het tenslotte een soap omdat het onderwerp omgeven is met emotie. Er wordt door verscheidene partijen ingespeeld op onderbuikgevoelens, waardoor het beleggen in en het verhuren van woningen als een criminogene bezigheid (‘huisjesmelkers’) wordt gepercipieerd. Terwijl de grote meerderheid van particuliere verhuurders zich netjes gedraagt en zich aan de regels houdt.”

VJ: Hoe hoop je dat 2020 er uit zal gaan zien voor Hielkema & Co?
“Ik hoop op (de contouren van) een wat minder gespannen woningmarkt doordat de overheid nu eindelijk de vele barrières slecht die de broodnodige woningbouw in de weg zitten. Hoe dan ook, wij zullen onze relaties blijven bijstaan in deze materie, in onze advisering, in onze seminars, in onze blogs en als het nodig, in juridische procedures.”

VJ: Wat is de meest waardevolle les die je het afgelopen jaar hebt geleerd?
“Dat in de politiek soms onder de gordel wordt gebokst. Dat wist ik natuurlijk wel, maar als je het (weer) van dichtbij meemaakt, is dat ontluisterend. We hebben goede politici hard nodig. Zij zullen de knopen moeten doorhakken in onze complexe democratische samenleving. Dat daarbij niet altijd ieder (belang) helemaal kan worden gespaard is ‘part of the deal’, maar speel het spel wel fair, met open vizier en zonder rekening te houden met het eigen belang.”

Voor het gehele VG- eindejaarsoverzicht klikt u hier