Annotatie Huib Hielkema en Rob Nederveen bij een uitspraak over de schending van de informatieplicht door een huurder met betrekking tot diens geregistreerd partnerschap

De uitspraak waarop de annotatie betrekking heeft is voor de huurrechtpraktijk vooral relevant door de overwegingen van de kantonrechter over de hypothetische situatie dat tussen de huurder en zijn vriendin een geregistreerd partnerschap zou hebben bestaan, als gevolg waarvan de geregistreerde partner van rechtswege wettelijk medehuurder was geweest.

In de betreffende zaak heeft de verhuurder de huurder gedagvaard met een vordering tot ontruiming, maar niet diens vermeende geregistreerd partner. En aan die partner is voorafgaand aan de procedure ook geen aanzegging einde huur toegezonden. Desondanks overweegt de kantonrechter dat deze omstandigheden niet in de weg zouden hebben gestaan aan een veroordeling tot ontruiming waarbij ook de partner als wettelijk medehuurder de woning had moeten verlaten.

Deze annotatie is gepubliceerd in het wetenschappelijke blad WR, Tijdschrift voor Huurrecht, nummer 2022/54. Klik hier om het te lezen.