Zwanet Massink & helder adviseren

Hoe complex een juridisch dossier ook is, bij Zwanet rolt er altijd een scherp en helder advies uit. Met oog voor commerciële belangen én met praktische handvatten om mee verder te kunnen. Dat past ook helemaal bij haar stijl: kalm, realistisch en to the point. De specialisatie van Zwanet is het civiele vastgoedrecht. Ze adviseert, onderhandelt en procedeert vooral over het huurrecht en overige vastgoedgerelateerde commerciële contracten. Na de start van haar carrière in de advocatuur werkte ze enkele jaren als legal counsel bij internationale vastgoedbeleggers in kantoor- en winkelruimte. Zo leerde ze de ins en outs van deze business kennen. En daar plukken haar cliënten de vruchten van.

Zwanet heeft zowel aan de Rijksuniversiteit Groningen als aan de Universiteit van Amsterdam een master behaald. Ze is sinds 2014 actief in het vastgoed.

Zwanet Massink heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Huurrecht woonruimte en bedrijfsruimte.

Wapenfeiten

Zwanet heeft recent geadviseerd en/of geprocedeerd met betrekking tot de volgende kwesties:

  • Adviseren over en begeleiden van grootschalige herontwikkelingen (290- en 230a-bedrijfsruimte);
  • Due diligence (huurrecht) bij aan- en verkoop van vastgoedportefeuilles;
  • Het bewerkstelligen van schikkingen in uiteenlopende kwesties, zoals huurbeëindigingen met wederzijds goedvinden in verband met een verstoorde huurrelatie/geschillen;
  • Adviseren over dringende werkzaamheden en/of renovatie van bedrijfsruimte;
  • Onderhandelen in het kader van de totstandkoming van huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte (290- en 230a-bedrijfsruimte);
  • Opstellen van concerngaranties;
  • Procedures in verband met overlast van huurders van woonruimte.

 

Nevenfuncties en activiteiten

  • Diverse publicaties in vaktijdschriften (zoals het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk
  • Diverse publicaties in het Vastgoedjournaal

Zwanet Massink heeft als specialisatie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: Huurrecht 

Neem contact op met Zwanet Massink