Huib Hielkema verzorgt voor SDU een cursus huurprijzenrecht (open intekening)