Huib Hielkema verzorgt in opdracht van SDU de verdiepingscursus huurprijzenrecht woonruimte (open intekening)