Huib Hielkema vergadert met de Begeleidingscommissie WODC (Ministerie van Justitie) van het onderzoeksproject Gedragsaanwijzing bij burenoverlast